Milyonlarca öğrencinin iyi bir sonuç almak için yarıştığı günümüzde başarılı olmanın temel kurallarından biri öncelikle anlatılan dersi iyi anlamaktan geçmektedir. Dersi iyi anlamak için ise iyi dinlemenin önemi büyüktür. Anlatılan dersi en iyi şekilde anlamanızı ve iyi bir dinleyici olmanızı  sağlamak için size 6 basamaktan oluşan İFİKAN adı verilen bir etkin dinleme tekniğinden bahsetmek istiyorum.

İ- İleriye Bak,

F-Fikirler,

İ-İşaretler,

K-Katıl,

A-Araştır,

N-Not tut anlamına gelmektedir.

Şimdi gelin yukarıdaki kısaltmalara detaylıca bir göz atalım:

İ- İleriye bak anlamındadır. Dersi dinlerken öğretmenin ne anlattığının önceden tahmin edilmeye çalışılmasından yola çıkılarak bu sayede derse ilginin aktif bir şekilde sürdürülmesi sağlanır. Bu aşamada yapılması gerekenler ders notlarını dersten önce okuyarak ders hakkında genel bilgilerin öğrenilmesi ile başlar. Bu sayede anlatılan konuya önceden bir aşinalık olacağı için konu daha öğrenilir. Derse dersten önce hazırlanılırken olası soruları çıkarmak oldukça faydalı olacaktır.

F- Fikirler anlamına gelir ve bu dersin ana fikrini ne olduğunu, öğretmenin dersi öğretme amacını ve bu bilgilerin sizin hayatınızda ne gibi fayda ve değişiklikler getirebileceğinin düşünülmesi sürecidir. Özellikle üniversite öncesi dönemlerde okuyan (Lise ve Orta Öğretim) öğrenciler anlatılan derslerin hayatlarında bir işe yaramayacağını düşünerek derse kafasını vermediği ve önemsemediği görülmektedir. Halbuki öğretilen her dersin bir amacının olduğunun ve ileride fayda sağlayacağının bilinerek derse gelinmesi ders performansında önemli artışlar sağlayacaktır.

İ-İşaretler anlamına gelir. Öğretmenler genellikle derste anlatılan konular içerisinden “şunlar sınavda sorulacak bunları çalışın şurası önemli demez” o konunu önemli kısmı anlatılırken size ipucu verecek işaretler kullanırlar:

  • burası önemli
  • can alıcı nokta şu
  • burayı unutmayın
  • Ana fikir…

şeklinde başlayan cümleler olası sınav konularına işaret etmektedir. Bu işaretleri yakalamak olası soruları belirlemeye yardımcı olabilir.

K-Katıl anlamındadır. Etkin bir dinleyici olmanın en önemli kurallarından birisi ise derse katılma yolu ile olmaktadır.  Aktif bir şekilde derse katılım öğrencinin özgüvenini arttırıp derse olan ilgisini yükseltirken aynı zamanda motivasyona da önemli katkıda bulunur.

A-Araştır anlamına gelir. Etkili ve verimli bir araştırma için;

  • Öğretmene konu ile ilgili sorular sorun,
  • Konu ile ilgili fikirlerinizi arkadaşlarınız ile paylaşın,
  • Ders notlarını dersten önce okuyunuz,
  • Ders ile ilgili öğrendiğiniz önemli yerleri defterinize not edin.

N- Not Tut anlamındadır. Not tutmak derste öğrenilen bilgilerin hatırda kalmasını sağlarken daha sonra önemli noktaların tekrarlanmasını sağlayarak eğitimin başarısının artmasına yardımcı olur. Not tutulmadan bitirilen ders yarım bırakılmış bir ders anlamına gelmektedir.

Değerli öğrenciler unutmayalım ki bir dersi öğrenmenin en önemli koşulu “dersi derste öğrenmektir”. Dersi dersi öğrenmek ise dersi etkili dinlemeyi bilmekten geçer.

Sevgilerimle,

Taylan İPÇİ

Profesyonel KOÇ